Moje aktivity

BRATISLAVSKÝ KRAJ

DOPRAVA

 • Riadil som prípravu a výstavbu mestských cyklistických trás (Viedenská cesta, Pribinova, Prístavná, Košická, Chorvátske rameno, Vrakuňa a mnohé ďalšie)
 • Inicioval a riadil som mestské odborné komisie: Komisia pre cyklistickú a pešiu dopravu, Komisia pre verejnú dopravu
 • Pôsobil som v pracovnej skupine, ktorá mala na starosti verejné priestory na Štúrovej ulici, Šafárikovom námestí a v dosahu Petržalskej električky

KULTÚRA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SOCIÁLNE VECI

 • Za hlavné mesto som koordinoval projekt znovuotvorenia Starej tržnice
 • Spolu s Bratislavským okrášľovacím spolkom som inicioval otvorenie bratislavských mestských hradieb, ktoré boli 13 rokov zatvorené
 • Inicioval som vznik Rady seniorov a Rady mesta pre trhy
 • Presadil som záchranu stromov na Žilinskej ulici
 • Podieľal som sa na skrášľovaní verejných priestorov od Petržalky až po Vrakuňu

FINANCIE A STRATÉGIA

 • Bol som zodpovedný za celomestský participatívny (občiansky) rozpočet
 • Pripravoval som viaceré strategické dokumenty Bratislavy
 • Pripravoval som konkrétne návrhy na zvyšovanie transparentnosti mesta (Bratislava sa umiestnila na 4. mieste v celoslovenskom rebríčku)
 • Moje názory na riešenie problémov sú nemenné a verejné: dlhodobo vystupujem v médiách a píšem články o doprave, parkovaní, zeleni, zdravých potravinách aj o ďalších mestských aj celoslovenských témach
 • Na dobrých projektoch som vždy vedel spolupracovať so starostami, poslancami aj úradníkmi bez ohľadu na ideológiu alebo stranícku príslušnosť

ZDRAVÉ POTRAVINY

 • Dlhodobo podporujem zvýšenie podielu zdravých a domácich potravín na pultoch obchodov
 • Spolupracujem na viacerých konkrétnych projektoch ako napríklad Značka kvality SK alebo Chcem dodávať
 • Aktívne publikujem a vystupujem k týmto témam v médiách