Moje aktivity

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Spolu s kolegami a kolegyňami na odbore komunikácie a propagácie sme vytvorili a spustili úplne nový spravodajsko-informačný portál BratislavskyKraj.sk. Od svojho vzniku v marci 2020 ho navštívilo viac ako 8,5 milióna ľudí.

Rezervačný systém na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Ako prvá župa na Slovensku sme otvorili obyvateľom kraja vybrať si dátum a čas.

Informácie o koronavíruse pod jednou strechou bratislavskykraj.sk/koronavirus.

Na facebooku župy nás sleduje viac ako 65 tisíc ľudí s dosahom viac ako pol milióna ľudí mesačne.

Pôsobím ako člen redakčnej rady magazínu Bratislavský kraj a pravidelne prispievam svojimi článkami i fotografiami.


DOPRAVA

Absolvoval som doktorandské štúdium na Stavebnej fakulte STU. Na Katedre dopravných stavieb som obhájil dizertačnú prácu s názvom Využívanie verejného priestoru z hľadiska statickej dopravy v podmienkach historických a sídliskových oblastí miest.

Riadil som prípravu a výstavbu mestských cyklistických trás (Viedenská cesta, Pribinova, Prístavná, Košická, Chorvátske rameno, Vrakuňa a mnohé ďalšie).

Inicioval a riadil som mestské odborné komisie: Komisia pre cyklistickú a pešiu dopravu, Komisia pre verejnú dopravu.

Pôsobil som v pracovnej skupine, ktorá mala na starosti verejné priestory na Štúrovej ulici, Šafárikovom námestí a v dosahu Petržalskej električky. Vďaka tomu získali viac priestoru chodci, cyklisti i verejná doprava.


KULTÚRA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SOCIÁLNE VECI

Za Hlavné mesto Bratislava som koordinoval projekt znovuotvorenia Starej tržnice. Pripravoval som podklady na rokovanie Mestského zastupiteľstva.

Spolu s Bratislavským okrášľovacím spolkom som inicioval otvorenie bratislavských mestských hradieb, ktoré boli 13 rokov zatvorené.

Inicioval som vznik Rady seniorov a Rady mesta pre trhy.

Podarilo sa mi zachrániť stromy na Žilinskej ulici pri Ministerstve financií.

Podieľal som sa na skrášľovaní verejných priestorov od Petržalky až po Vrakuňu


FINANCIE A STRATÉGIA

Bol som zodpovedný za celomestský participatívny (občiansky) rozpočet.

Pripravoval som viaceré strategické dokumenty Bratislavy (vyhodnocovanie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja)

Pripravoval som konkrétne návrhy na zvyšovanie transparentnosti mesta (Bratislava sa umiestnila na 4. mieste v celoslovenskom rebríčku).

Moje názory na riešenie problémov sú verejne známe: dlhodobo vystupujem v médiách a píšem články o doprave, parkovaní, zeleni, zdravých potravinách aj o ďalších mestských aj celoslovenských témach.

Na dobrých projektoch som vždy vedel spolupracovať so starostami, poslancami aj úradníkmi bez ohľadu na ideológiu alebo stranícku príslušnosť.


ZDRAVÉ POTRAVINY

Podieľal som sa na kampaniach zameraných na zvýšenie podielu zdravých a domácich potravín na pultoch obchodov.

Spolupracoval som na viacerých konkrétnych projektoch ako napríklad Značka kvality SK alebo Chcem dodávať.


OBČIANSKE AKTIVITY

Koordininoval som viacero kampaní za bezplatné vzdelanie na vysokých školách a zlepšenie sociálnych podmienok vysokoškolských študentov.

Podieľal som sa na kampani za zrušenie povinnej vojenskej služby a za vytvorenie profesionálnej armády.

V rámci volebnej kampane v roku 2002 som sa podieľal na iniciatíve za dekriminializáciu ľahkých drog. Namiesto toho podporujem prevenciu.