O mne

Ing. Michal Feik, PhD.

Môj domov: Bratislava-Rača (Krasňany)
Moje rodisko: 2.11.1979 Trnava

VZDELANIE

 • 2016 – 2022 Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta
  Katedra dopravných stavieb
  Študijný program: Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

  doktorandské štúdium (PhD.)
 • 2008 – 2013 Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky
  Katedra operačného výskumu a ekonometrie
  Študijný program: Ekonometria a operačný výskum
  doktorandské štúdium
 • 1998 – 2005 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky
  Študijný program: automatizácia, Zameranie: meracie a informačné systémy
  bakalárske (Bc.) a inžinierske štúdium (Ing.)
 • 1994 – 1998 Stredná priemyselná škola v Leviciach
  Odbor: Slaboprúdová elektrotechnika, Zameranie: Výpočtová technika a automatizácia
 • 1990 – 1994 III. Základná škola v Leviciach (matematika a prírodovedné predmety)
 • 1988 – 1990 V. Základná škola v Leviciach
 • 1986 – 1988 II. Základná škola v Trnave

PRÁCA

 • od 2022 Mestská časť Bratislava-Rača
  poslanec miestneho zastupiteľstva
  predseda komisie životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva
  člen komisie finančnej a majetkovej
 • od 2019 Bratislavský samosprávny kraj
  riaditeľ odboru komunikácie a propagácie
 • od 2017 SMART RULES, s.r.o.
  marketing a komunikácia
  majiteľ
 • 2016 – 2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  Odbor komunikácie a marketingu
 • 2015 – 2018 Miestna časť Bratislava-Vrakuňa
  marketing a komunikácia, príprava strategických dokumentov, projektový manažment
 • od 2015 SMART STEP, s.r.o.
  marketing a komunikácia, realizácia interiérov, poradenstvo
  majiteľ
 • 2014 – 2017 Hotely mládeže Slovakia, a.s.
  člen Dozornej rady
 • 2011 – 2014 Hlavné mesto SR Bratislavy
  poradca primátora
 • 2010 – 2013 Hotely mládeže Slovakia, a.s.
  predseda predstavenstva
 • 2008 – 2013 Hotely mládeže Slovakia, a.s.
  člen predstavenstva
 • 2006 – 2012 Korekt – Building, spol. s r.o.
  Spoločnosť zaoberajúca sa službami v oblasti stavebníctva a interiérov
  Obchodný riaditeľ, spolumajiteľ
 • 2009 – 2011 Nové Slovo
  redaktor
 • 2003 – 2012 Súkromný podnikateľ – živnostník
  služby v oblasti informačných technológií – bezpečnostný audit, správa sietí, dizajn, internetové stránky, webhosting, inštalacie hardvéru a softvéru – projektový manažér, programátor
 • 2001 Slovenský rozhlas
  redaktor

TRETÍ SEKTOR

 • od 2014 Bratislava INAK, občianske združenie
  skrášľovanie mesta, spájanie aktívnych ľudí, ovplyvňovanie vecí verejných, organizovanie podujatí.
  predseda Výkonného výboru, štatutárny zástupca
 • od 2014 Bratislavský okrášľovací spolok
  skrášľovanie mesta, prednášky, podujatia
  člen
 • 2010 – 2016 ŠRVŠ občianske združenie
  občianske združenie súčasných aj bývalých členov Študentskej rady vysokých škôl
  predseda Kontrolnej komisie
 • 2002 – 2009 Internet pre všetkých, Internetový denník inet.sk
  Internetový denník, aktuálne IT spravodajstvo
  člen, redaktor
 • 2003 – 2008 Mladí sociálni demokrati, občianske združenie
  člen Kontrolnej komisie (2006 – 2008)
  predseda združenia (2003 – 2006)
 • 1999–2004 Študentská rada vysokých škôl
  Oficiálny reprezentant študentov vysokých škôl na Slovensku
  predseda Sociálnej komisie, člen Predsedníctva

JAZYKY

 • anglický, poľský, ruský

ZÁĽUBY

 • cestovanie, písanie, fotografovanie, železnica, cyklistika, beh