Značka: marketing

Vypočujte si podcast: Ako na marketing, keď cieľom nie je predaj

Prijal som pozvanie diskutovať v podcaste Levosphere – Business Marketing Strategy. V rozhovore vysvetľujem, v čom sa odlišuje marketing verejnej inštitúcie od marketingu súkromnej firmy. V podcaste sa dozviete: prečo musí mať aj inštitúcia vo verejnej správe stanovené komunikačné ciele aké ciele majú stanovené vo svojej marketingovej stratégii aké komunikačné kanály (ne)využívajú pre svoju komunikáciu […]