Ako dostať ľudí z áut na bicykle?

Doprava na bicykli je v meste na krátke vzdialenosti najrýchlejší spôsob dopravy. Potvrdili to aj viaceré testy v Bratislave, kedy v rannej špičke bol bicykel až dvojnásobne rýchlejší ako auto. Bicykel je oveľa flexibilnejší, nemusí stáť v kolónach a jeho výhodou je tiež, že nie je potrebné zložito hľadať miesto na parkovanie, čo tiež šetrí čas. Inak povedané, na bicykli cestujeme skoro doslova od dverí domu až po dvere kancelárie.

Keď si uvedomíme, že približne 50% jázd autom v meste je do vzdialenosti 3-5 kilometrov, táto trasa sa dá hravo prejsť na bicykli za pár minút.

Napriek tomu, že v Bratislave viac ako polovica obyvateľov má k dispozícii bicykel, stále chýbajú komfortné a bezpečné cyklotrasy. Podľa výsledkov sčítania dopravy v Bratislave je podiel cyklistickej dopravy v Starom meste približne 5%, v Petržalke 3%. V ostatných mestských častiach 1-2%. Od roku 2011, kedy sa v Bratislave začalo budovanie mestských cyklotrás (nielen rekreačných), počet cyklistov vzrástol približne dvojnásobne. Napríklad na Viedenskej ceste, kde je nainštalovaná automatická sčítačka cyklistov, prešlo v minulom roku 320 tisíc cyklistov, kým v roku 2015 to bolo necelých 250 tisíc. To je za jeden jediný rok nárast o tretinu. Jasne to poukazuje na zvyšujúci sa trend používania bicykla.

V meste pribudli typické mestské cyklotrasy, cyklopruhy aj stovky cyklostojanov, vďaka čomu ľudia môžu využívať cestovanie bicyklom aj za prácou. Pomáha tomu aj celoslovenská kampaň Do práce na bicykli.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR koncom roku 2016 vyhlásilo výzvu, vďaka ktorej sa môžu samosprávy uchádzať o financie na budovanie mestských cyklotrás. Ide o prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu. Zatiaľ je na Bratislavský kraj vyčlenený 1 milión z eurofondov, avšak počíta sa so zásadným navýšením týchto financií.

Viac informácií v článku: Ako dostať ľudí z áut na bicykle? Cez peniaze