Mesiac: február 2020

Koniec diaľničných známok?

Zrušenie diaľničných známok je neekonomické, nelogické a neekologické. Vláda SR na svojom stredňajšom zasadnutí navrhla zrušiť diaľničné známky. V dôvodovej správe k zákonu sa dočítame, že sa tak má udiať „z dôvodu nedostavanej diaľničnej siete a zvýšenie disponibilného príjmu obyvateľstva.“ Keď si tento návrh rozmeníme na drobné, zistíme, že zrušenie diaľničných známok je neekonomické, nelogické a neekologické. NEEKONOMICKÉ Príjmy z úhrady diaľničných známok v roku […]