Koniec diaľničných známok?

Zrušenie diaľničných známok je neekonomické, nelogické a neekologické.

Vláda SR na svojom stredňajšom zasadnutí navrhla zrušiť diaľničné známky. V dôvodovej správe k zákonu sa dočítame, že sa tak má udiať „z dôvodu nedostavanej diaľničnej siete a zvýšenie disponibilného príjmu obyvateľstva.“ Keď si tento návrh rozmeníme na drobné, zistíme, že zrušenie diaľničných známok je neekonomické, nelogické a neekologické.

NEEKONOMICKÉ

Príjmy z úhrady diaľničných známok v roku 2019 podľa údajov Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) dosiahli zhruba 79,4 milióna eur. Bez príjmov z predaja elektronických diaľničných známok nebude NDS je schopná zabezpečiť prevádzku a údržbu diaľnic, investície do nich a splácanie existujúcich investičných úverov. Výpadok príjmov budú musieť diaľničiari pokryť zo štátneho rozpočtu. Na výstavbu a údržbu diaľnic budú teda prispievať aj tí, ktorí túto sieť aktuálne nevyužívajú (deti, seniori, zdravotne postihnutí a pod.).

NELOGICKÉ

Argument, že poplatky za využívanie diaľnic sa nemajú platiť „z dôvodu nedostavanej diaľničnej siete“ je jednoducho absurdný. A to najmä preto, že diaľničná sieť nebude na Slovensku zrejme dostavaná NIKDY. Aktuálne je dostavaných asi 70% diaľnic (D1 – D4) a 23% rýchlostných ciest (R1 – R8). Chýba asi 1100 kilometrov štvorprúdoviek! Ak budeme stavať doterajším tempom, bude nám to trvať minimálne ďalších 150 rokov. V tom čase možno už nebudú ani existovať autá.

NEEKOLOGICKÉ

Platenie poplatkov za používanie ciest (mýta) má aj svoj regulačný význam. Platenie mýta úmerné počtu najazdených kilometrov (ako napríklad v Taliansku alebo vo Francúzsku), by malo demotivovať motoristov od masívneho využívania cestnej dopravy. Naopak, malo by ich to smerovať k ekologickejšej verejnej hromadnej doprave. Zrušenie diaľničných známok je v príkrom rozpore so snahou o zníženie intenzity individuálnej automobilovej dopravy. Ak čo i len trošku myslíme vážne znižovanie emisií a boj proti klimatickej zmene, mali by sme preferovať verejnú dopravu.

VOĽBY

Úplne chápem, že každá politická strana sa snaží maximalizovať svoj výsledok vo voľbách a úmerne tomu prichádza s viac či menej reálnymi sľubmi. Pevne však verím, že väčšina Slovákov si uvedomuje, že diaľnice nevznikajú pohybom litosferickým dosiek Zeme ani prirodzeným striedaním ročných období. Že na to treba materiál, stroje i pracovnú silu. Teda peniaze. Preto verím, že poslanci NR SR tento nerozumný návrh napokon neschvália.

Tu nájdete viac informácií:

Diaľnice (v prevádzke, vo výstavbe a v príprave):
↗️ http://bit.ly/dialnice-na-Slovensku

Rýchlostné cesty (v prevádzke, vo výstavbe a v príprave):
↗️ http://bit.ly/rychlostne-cesty-na-Slovensku