Mlynské Nivy

Nová mestská trieda v blízkosti budúcej autobusovej stanice NIVY už nadobúda reálne kontúry.

“Výnimočnosť Stanice Nivy nespočíva len v jednej silnej výhode. Je to kombinácia viacerých dôležitých funkcií do uceleného konceptu, ktorý kombinuje dopravný uzol, tradičný retail a moderné maloobchodné trendy so zábavou, životným štýlom a prelomovým konceptom spájajúcim tržnicu so zelenou strechou,” uvádzajú autori projektu NIVY.

Okrem novej autobusovej stanice prinesie projekt obchody, kancelárie, tržnicu, parkovacie miesta a zelenú strechu. Integrovaná autobusová stanica, kam bude smerovať viac ako 1300 autobusových spojov, počíta s dennou návštevnosťou 20 tisíc ľudí.

Ulica Mlynské Nivy je pre verejnú aj individuálnu dopravu uzatvorená od začiatku roka 2019. Termín ukončenia sa už viac krát posúval. Developer i hlavné mesto najnovšie počítajú s otvorením mestskej triedy pre autá, verejnú dopravu, cyklistov a peších v novembri 2020.