Diaľnica D3 Čadca – Svrčinovec – Skalité

Video začína tunelom Horelica, pokračuje novootvoreným úsekom Čadca (Bukov) – Svrčinovec a končí úsekom Svrčinovec – Skalité.

Video: D3 Čadca – Svrčinovec – Skalité

Tunel Horelica
Otvorený 29.10.2004 (v polovičnom profile). Dĺžka 605 metrov.

Úsek Čadca (Bukov) – Svrčinovec
Otvorený 21.12.2020. Stavba diaľnice je vedená po úpätí a okrajových častiach svahov. Ich sklon dosahuje miestami aj viac ako 25°. Na začiatku úseku je trasa diaľnice vedená zastavaným územím mesta Čadca, vo svahoch miestnych častí Bukov, Mančovci, U Ševca, U Špindli. Ide o územie značne poznačené svahovými deformáciami rôzneho charakteru. Od km 39,200 prechádza trasa do alúvia rieky Čierňanky, pokračuje k vyvýšenine Čupeľ a následne stúpa do úpätí kopca Furmanec a do riedko osídleného územia v katastri Svrčinovca. Zároveň je nový úsek napojený na existujúcu cestnú sieť a motoristi tak budú môcť využívať prepojenie troch štátov – Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľskej republiky. Dĺžka 5,673 km.

Úsek Svrčinovec – Skalité.
Otvorený 10.6.2017. Stavba začína tesne pred križovatkou Svrčinovec, kde nadväzuje na úsek diaľnice D3 z Čadce (Bukov). Zároveň je tento úsek napojený na existujúcu cestnú sieť a motoristi tak môžu využívať prepojenie troch štátov – Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľskej republiky. Za diaľničnou križovatkou trasa vstupuje priamo do kratšieho tunela Svrčinovec. Odtiaľ je diaľnica vedená po svahoch údolia rieky Čierňanky, na okraji zástavby obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité, až sa dostane k druhému tunelu Poľana. Po viac ako dvanástich kilometroch sa úsek diaľnice na svojom konci napojí na už existujúci úsek diaľnice D3 Skalité – štátna hranica SK/PL. Dĺžka 12,280 km.

Video: D3 Svrčinovec – Čadca