Cyklotrasa Trenčín – Nemšová (Vážska cyklomagistrála)

Cyklotrasa je dlhá 11,4 km. Vedie od Trenčianskeho hradu popri najstaršom pútnickom mieste Skalka nad Váhom až do Nemšovej. Počas jazdy na vám naskytnú malebné pohľady na Trenčiansky hrad či rieku Váh. Cyklotrasa bola vybudovaná v rámci cezhraničného projektu, ktorý spája Trenčiansky hrad s hradom v moravskom meste Brumov.

Trenčín – Nemšová bicycle route

The 11.4 km long cycle route starts in Trenčín nearby Castle. Along the way you will see a Jesuit monastery, picturesque views of Trenčín Castle or the Váh River.  The cycle route was built as part of a cross-border project that connects Trenčín Castle with a castle in the Moravian town of Brumov.