Parkovanie v zóne Krasňany

Ako bude vyzerať organizácia parkovania Krasňanoch v mestskej časti Bratislava-Rača?

Od mája 2021 začalo Hlavné mesto Bratislava v Krasňanoch vyznačovať parkovacie miesta ako prípravu na celomestskú parkovaciu politiku. Po spustení celomestskej parkovacej politiky na jeseň 2021 budú novo vyznačené parkovacie miesta slúžiť hlavne rezidentom tejto lokality, ktorých parkovacia politika zvýhodní.

Tu si môžete pozrieť a stiahnuť podrobný projekt organizácie dopravy.