RAČA. Vinohradníctvo a história v dotyku Malých Karpát

Rača je známa svojimi bohatými vinohradníckymi tradíciami, siahajúcimi až do čias rímskych légií. Račianske vinohrady sa rozprestierajú na južných svahoch Malých Karpát. Dôkazy o osídlení oblasti dnešnej Rače pochádzajú z konca 8. storočia. Najstarší známy dochovaný záznam o pestovaní vínnej révy v Rači je pergamenová listina Kapituly bratislavského kostola s pečaťou, z r. 1296.

Rača bola do roku 1946 samostatnou obcou známou pod menom Račišdorf. Nachádzajú aj niektoré vzácne architektonické pamiatky – najvýznamnejšou z nich je katolícky farský kostol sv. Filipa a Jakuba, ktorý sa spomína už v roku 1306 a budova fary, ktorá je situovaná pri kostole. Rača má tri miestne časti: Krasňany, Rača a Východné.

Rača má v súčasnosti 26 tisíc obyvateľov a rozlohu 2366 ha.

Video: (c) 2023 Michal Feik
Hudba: Beauty by MaxKoMusic