Výstavba električkovej trate v Petržalke (júl 2023)

Aktuálny stav prác (k 30. 6. 2023):

  • Prebieha násyp konštrukčných vrstiev budúcich obchádzkových trás (bypass 1 a 2) na križovatkách Jantárova cesta – Lietavská a Jantárova cesta – Betliarska. Počas júla bude realizovaná pokládka asfaltových vrstiev, predpokladané spustenie obchádzkových trás je v auguste tohto roka.
  • Na úseku pri depe Janíkov dvor už stoja zvislé konštrukcie hrubej stavby meniarne Panónska, zrealizovaná bola aj hydroizolácia spodnej stavby, prebieha armovanie a debnenie stropu.
  • Na mostnom objekte pri Kostole Sv. Rodiny bola zrealizovaná podporná konštrukcia mosta, prebieha debnenie a čoskoro sa začne s armovacími prácami.
  • Na celom koridore tiež prebieha sypanie zeminy do násypov a kameňa do železničného spodku.
  • Prebiehajú výkopové práce v okolí protitankovej steny z čias II. svetovej vojny. Vojenská pamiatka sa má presunúť.

Pozrite si video: