Názory obyvateľov Rače na parkovaciu politiku a parkovanie

Výsledky prieskumu verejnej mienky.

Okruhy otázok:

 • Problémy s parkovaním pri dome alebo v práci.
 • Parkovanie áut na chodníkoch
 • Uprednostňované riešenia
 • Skúsenosti s regulovaným parkovaním PAAS v Krasňanoch alebo v iných častiach Bratislavy
 • Zisťovanie súhlasu s tým, aby bolo zavedené regulované parkovanie aj v ďalších zónach v Rači

Metodika:

 • Online prieskum (zverejnený na internetovej stránke mestskej časti a na sociálnych sieťach)
 • Demografia: obyvatelia mestskej časti Bratislava – Rača
 • Počet zapojených respondentov: 580
 • Obdobie zberu dát: máj – august 2023
 • Spracovateľ: Ing. Michal Feik, PhD.
 • Partnerské inštitúcie: Hlavné mesto SR Bratislava a mestská časť Bratislava-Rača

Na stiahnutie kompletné výsledky:

Ak ste sa nestihli do prieskumu zapojiť, KLIKNITE SEM.