Značka: A1

Chorvátska diaľnica A1

Diaľnica A1 je najdlhšia diaľnica v Chorvátsku s dĺžkou 476,3 km. Spája hlavné mesto Záhrebu s druhým najväčším mestom Split. Predstavuje hlavný dopravný koridor sever – juh v Chorvátsku a významnú časť jadransko-iónskej diaľnice. Okrem Záhrebu a Splitu vedie diaľnica A1 v blízkosti niekoľkých veľkých chorvátskych miest, poskytuje prístup k niekoľkým národným parkom alebo prírodným […]