Chorvátska diaľnica A1

Diaľnica A1 je najdlhšia diaľnica v Chorvátsku s dĺžkou 476,3 km. Spája hlavné mesto Záhrebu s druhým najväčším mestom Split. Predstavuje hlavný dopravný koridor sever – juh v Chorvátsku a významnú časť jadransko-iónskej diaľnice. Okrem Záhrebu a Splitu vedie diaľnica A1 v blízkosti niekoľkých veľkých chorvátskych miest, poskytuje prístup k niekoľkým národným parkom alebo prírodným rezerváciám, miestam svetového kultúrneho dedičstva a mnohým letoviskám, najmä pozdĺž pobrežia Jadranského mora.

Národný význam diaľnice sa odráža prostredníctvom jej pozitívneho hospodárskeho vplyvu na mestá a mestá, ktoré spája, ako aj jej významu pre cestovný ruch v Chorvátsku.

Miestami vedie naozaj veľmi náročným terénom. Posúďte sami.