Zavedenie parkovacích pravidiel v Bratislave neznesie odklad

Parkovacia anarchia v hlavnom meste dospela do takého štádia, že už škodí všetkým.

Viac ako polovica obyvateľov vníma ako najväčší problém dopravu a parkovanie. V meste sa nachádza viac ako 200 tisíc áut Bratislavčanov a ďalších viac ako 100 tisíc áut sem denne príde z iných miest a obcí. V súvislosti s autami väčšinou hovoríme o nedostatku parkovacích miest, faktom však je, že mestu chýbajú najmä poriadok a pravidlá. Parkovacia anarchia spôsobila, že autá dnes parkujú prakticky všade: na chodníkoch, na zeleni, v križovatkách, na zastávkach MHD, v BUS pruhoch, na cyklotrasách, na námestiach, v peších zónach. Tým, že verejný priestor nám zahltili parkujúce autá, nemajú kadiaľ chodiť chodci, nemáme kde budovať cyklotrasy a nemáme kde vyznačovať BUS pruhy. Treba si tiež uvedomiť, že parkovanie úzko súvisí aj s dopravnými zápchami – čím viac aj nelegálnych parkovacích miest existuje, tým viac áut sa nachádza na cestách a tým väčšie sú kolóny. Vďaka absencii parkovacej politiky mesto prichádza o desiatky miliónov eur, ktoré by mohli ísť na opravu ciest, nové parkovacie domy či výstavbu cyklotrás.

Pokračovanie tu >>