Plot pred americkou ambasádou zostane (možno navždy)

Ak by vám niekto dva krát povedal, že je to posledný krát, uverili by ste mu aj tretí krát?

Dva krát sľúbili Spojené štáty, že je to posledný krát, čo žiadajú o nájom pozemku na Hviezdoslavovom námestí. Aj napriek tomu im to mestskí poslanci schválili aj tretí krát! Predtým, než budem otvárať šampanské, že plot o 6 rokov zmizne, dajme si na stôl fakty. A s hrôzou zistíme, že (asi) nezmizne.

Mestské zastupiteľstvo vo štvrtok 30.5. schválilo 6-ročný nájom pozemku pred ambasádou. Platiť za to budú skoro pol milióna eur ročne. Vyzerá to ako rozumná dohoda. Plot o 6 rokov zmizne a mesto bude inkasovať nemalé peniaze. Je tu však jedno “ALE”. V zmluvných podmienkach sa nachádza aj veta „Nájomca je oprávnený uplatniť trojročnú opciu, na obnovenie nájomnej zmluvy za rovnakých podmienok, pokiaľ minimálne 2 mesiace pred uplynutím doby nájmu preukáže právoplatné stavebné povolenie na výstavbu novej budovy zastupiteľstva Spojených štátov amerických v SR.” Pri čítaní týchto riadkov si hovorím, že toto som už niekde čítal. A nie raz. Hneď dva krát. V roku 2014, aj v roku 2016.

Ak budeme chcieť nájsť pravdu, musíme ísť do roku 2014, nie do roku 2016, ako sa zjednodušene interpretuje dôvod, prečo nebola v roku 2016 schválená nájomná zmluva medzi veľvyslanectvom USA a Hlavným mestom SR.

Poďme postupne.

Symbolický nájom a vízia do roku 2045

Dňa 23. 02. 2005 bola uzatvorená medzi hlavným mestom SR Bratislavou ako prenajímateľom, mestskou časťou Bratislava–Staré Mesto ako správcom a Spojenými štátmi americkými ako nájomcom Zmluva o nájme. Nájomné bolo dojednané v sume 0,03 Eur za celý predmet nájmu (symbolických 39,54 eur ročne). Účelom nájmu bolo vybudovanie a užívanie bezpečnostnej zóny pre Veľvyslanectvo USA. Nájom bol dojednaný na dobu určitú do 15.2.2015. Zmluvu podpísal Andrej Ďurkovský.

V roku 2013 Spojené štáty požiadali o predĺženie zmluvy o 10 rokov s opciou na dva krát 10 rokov. Teda do roku 2045!

Dňa 22. 5. 2014 schválilo mestské zastupiteľstvo novú zmluvu na dva roky, teda do 15.8.2016. A teraz to začína byť zaujímavé. Uznesenie obsahuje túto klauzulu: “Mesto Bratislava vníma toto predĺženie ako posledné, pričom očakáva, že nájomca v zostávajúcom čase nájmu bude vecne posudzovať v spolupráci s mestom alternatívy možného presťahovania veľvyslanectva USA s cieľom, aby od augusta 2016 nebol na Hviezdoslavovom námestí plot pred budovou dnešného veľvyslanectva.”

V júni 2016 schválilo mestské zastupiteľstvo nájom do 15. 8. 2021, opätovne s opciou na ďalších 5 rokov ak „minimálne 2 mesiace pred uplynutím doby nájmu, teda najneskôr do 15. 6. 2021 požiada prenajímateľa o uplatnenie opcie a preukáže vlastníctvo pozemku na vybudovanie nového komplexu Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v SR.“

Zmluvu síce Veľvyslanectvo USA podpísalo, lenže medzitým skončila predchádzajúca zmluva a dodatok k neexistujúcej zmluve teda nemohol nadobudnúť účinnosť. A ešte jedna perlička! Spojené štáty si jednostranne do zmluvy vložili túto klauzulu: „Všetky finančné záväzky nájomcu vyplývajúce z tejto zmluvy podliehajú dostupnosti finančných prostriedkov, ktoré každoročne vyčleňuje Kongres Spojených štátov amerických.“

Keď sa v septembri 2016 dostal návrh na uzatvorenie zmluvy dostal znovu na stôl mestským poslancom, došla im trpezlivosť. Odvtedy opakovane odmietali nielenže tretí krát uveriť, že je to posledný krát, ale ich aj zaskočila klauzula o dostupnosti finančných prostriedkov. Si predstavte, že prenajmete byt a nájomca bude podmieňovať zaplatenie nájmu výškou svojej výplaty. Raz 200 eur, inokedy 350, občas aj nič. Asi by ste ho hnali kade ľahšie.

Ak by vám niekto dva krát povedal, že je to posledný krát, uverili by ste mu aj tretí krát?

Tento týždeň, dňa 30.5.2019, Mestské zastupiteľstvo nájom zlegalizovalo. Pozrime sa na to, za akých podmienok:

  • trvanie nájmu je na dobu určitú, na 6 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy,
  • nájomné bude vo výške 481.070 eur ročne,
  • nájomca je oprávnený uplatniť trojročnú opciu, na obnovenie nájomnej zmluvy za rovnakých podmienok, pokiaľ minimálne 2 mesiace pred uplynutím doby nájmu preukáže právoplatné stavebné povolenie na výstavbu novej budovy zastupiteľstva Spojených štátov amerických v SR,
  • nájomca platí nájom 1,00 Eur/1m²/1 deň po dobu 6 rokov do dňa účinnosti nájomnej zmluvy, potom nájomca zaplatí nájomné v sume 0,03 Eur do konca nájomného vzťahu,
  • do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy bude podpísaná zmluva o vzťahu k pozemku, na ktorom bude stáť nová budova zastupiteľstva Spojených štátov amerických v SR, nesplnenie podmienky vyvolá ukončenie nájomnej zmluvy,
  • všetky finančné záväzky nájomcu vyplývajúce z nájomnej zmluvy podliehajú dostupnosti finančných prostriedkov, ktoré každoročne vyčleňuje Kongres Spojených štátov amerických.

Medzi riadkami teda zistíte, že doba nájmu 6 rokov je v skutočnosti 9 rokov. Že nájom je síce 480 tisíc, ale po šiestich rokoch iba 3 centy. A že ak kongres neschváli peniaze, pošle menej. Alebo nič.

Čierna stavba

V júli 2018 podpísal starosta Starého mesta Radoslav Števčík rozhodnutie, ktorým mestská časť Bratislava – Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad nariaďuje oplotenie odstrániť. Števčík upozornil, že „stavebné práce na plote robili v rozpore so stavebným povolením, ktoré bolo vydané ešte v roku 2005.“ Američania sa voči rozhodnutiu o odstránení stavby odvolali a o definitívnom verdikte mal rozhodnúť stavebný krajský úrad. Nestihol. Veľvyslanectvo USA Starému mestu vtedy odkázalo, že plot odstrániť neplánuje, pretože „Viedenský dohovor vyžaduje, aby hostiteľské krajiny zabezpečili bezpečnosť diplomatických misií. Americké právo ako aj ministerstvo zahraničných vecí vyžadujú, aby sme mali bezpečnostný plot, aby sme zabezpečili bezpečnosť každého, kto pracuje alebo navštevuje veľvyslanectvo.“ Dodali, že Veľvyslanectvo ešte v roku 2002 podpísalo bezpečnostné dohody s mestom Bratislava a s mestskou časťou Staré Mesto. Tieto dohody umožnili údajne veľvyslanectvu bezpečnostný plot na námestí urobiť.

Dobrá správa, ale…!

V tejto súvislosti sa natíska otázka: Kto schvaľuje ochrannú zónu okolo ambasády? To budeme tolerovať aj uzavretie celého námestia, ak na to príde? A čo ak sa rozhodne postaviť obdobný plot aj Nemecké veľvyslanectvo, ktoré sídli hneď za rohom vedľa toho amerického?

Schválené štvrtkové uznesenie mestského zastupiteľstva, ktoré zaväzuje Veľvyslanectvo USA platiť 480 tisíc eur ročne, je nepochybne dobrá správa. Hlavné mesto by však malo vyrubiť dodatočnú daň za zabratie verejného priestranstva aj spätne od roku 2016.

Prestaňme si ale navrávať, že plot ostane na Hviezdoslavovom námestí už len 6 rokov. Kto zaručí, že sa v roku 2025 nezopakuje obdobný scenár ako tomu bolo už niekoľkokrát v minulosti? Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických by malo prestať ťahať slovenskú verejnosť za nos a buď na rovinu povedať, že na Hviezdoslavovom námestí chcú zostať, alebo skutočne začať hľadať dôstojné sídlo, kde si môžu postaviť plot aký chcú. Inšpiráciou im môže byť napríklad Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky na Bôriku. Alebo Ruskej Federácie na Palisádach. O Veľvyslanectve Nemeckej republiky na Hviezdoslavovom námestí nehovoriac.