Marcheggský viadukt


Most sa nachádza medzi stanicami Marchegg a Devínska Nová Ves a prechádza cez rieku Moravu. S dĺžkou 474 metrov patril k najväčším vo vtedajšej monarchii.

Stavba mosta sa začala v novembri 1846 a ukončená bola na jeseň 1847. Drevenú časť mosta zničila za Prusko-rakúskej vojny v roku 1866 ustupujúca rakúska armáda. Po jeho provizórnej oprave bola obnovená prevádzka v roku 1866. Definitívna obnova sa skončila až v roku 1868, pričom drevené provizórium bolo nahradené spojitou oceľovou priehradovou priamopásovou konštrukciou súpravy násobne zloženou s hornou mostovkou. Železnú priehradovú konštrukciu s hornou mostovkou z roku 1868 vyhodili do vzduchu ustupujúci fašisti 6. 4. 1945
Provizórne na rýchlosť 10 km/h bol obnovený Červenou armádou v roku 1946.

Zdĺhavé spoločné rokovanie česko-slovenskej a rakúskej strany schválilo až v decembri 1959 výstavbu definitívneho mosta. Do spoločnej prevádzky ČSD a ŐBB bol odovzdaný v roku 1961.