Otvorenie zmodernizovanej železničnej trate Púchov – Milochov

Modernizácia 16-kilometrového úseku železnice Púchov – Považská Teplá je najnáročnejšou železničnou stavbou v histórii ŽSR. Jej súčasťou sú dva tunely – Diel (1081 metrov) a Milochov (1861 metrov), mosty ponad Váh a inundačný kanál v Púchove a železničný most ponad Vodné dielo Nosice s celkovou dĺžkou viac ako 650 metrov. Súčasťou je aj železničná zastávka Nosice, šesť nových cestných mostov a nadjazdov, štyri podchody pre chodcov, 11 priepustov a zrušia sa štyri priecestia. Všetky úrovňové križovania so železničnou traťou odstránia a nahradia mimoúrovňovými.

Od 17. septembra premávajú vlaky po novej trati v úseku Púchov – Milochov (vrátane tunela Diel). Kompletné dokončenie modernizácie železnice na traťovú rýchlosť 160 kilometrov v úseku Púchov – Považská Teplá (vrátane tunela Milochov, ktorý je vo výstavbe) sa predpokladá v decembri 2021.

Nové objekty na železničnej trati Púchov – Považská Bystrica:

  • Železničný most nad Nosickým kanálom
  • Cestný nadjazd Púchov – Nosice
  • Železničný most nad Váhom
  • Železničná zastávka Nosice
  • Tunel Diel
  • Železničný most nad Nosickou priehradou
  • Tunel Milochov (vo výstavbe, prerazený v septembri 2020)

Fotografie z novootvoreného úseku (16.9.2020)