Električka v Petržalke: Kadiaľ bude viesť? (druhá etapa)

Nosný systém MHD – električková trať v úseku Bosákova – Janíkov dvor nadväzuje na prvú časť električkovej trate Šafárikovo námestie – Bosákova. Ide o jeden z najväčších dopravných projektov v Bratislave. Vo veľkej miere odľahčí dopravnú situáciu v meste a spojí dve veľké mestské časti – Staré Mesto a Petržalku. Vďaka tomuto spojeniu bude cestujúca verejnosť jazdiť z centra mesta až na koniec Petržalky len za pár minút komfortne a bezpečne.

Trasa električky je situovaná v koridore pôvodne plánovanej stavby rýchlodráhy v dĺžke cca 4,2 km a je navrhovaná na samostatnom telese, z väčšej časti lemovaná zeleným pásom a cyklotrasou. Súčasťou stavby je aj vybudovanie križovatiek s priečnymi komunikáciami, preložky všetkých vedení a konštrukcií, a to najmä preložky inžinierskych sietí a úpravy koryta Chorvátskeho ramena.

Električková trať má navrhnutých 7 zastávok s pracovnými názvami:

  • Chorvátske rameno
  • Gessayova
  • Zrkadlový háj
  • Stred (nám. Jána Pavla II.)
  • Veľký Draždiak
  • Lietavská (Lúčanka)
  • Janíkov dvor