Cyklotrasa na bývalom železničnom moste v Trenčíne

Toto je nová cyklotrasa, ktorá vznikla na bývalom železničnom moste ponad rieku Váh. Po modernizácii trate bola železničná doprava presmerovaná na úplne nový most a pôvodná konštrukcia ostala nevyužitá. Nemotorová doprava tak dostala v Trenčíne nielen krásny, ale aj atraktívny priestor. I keď, treba povedať, že nejde ani zďaleka o lacnú záležitosť. Predsa len, mostná konštrukcia má svoje roky.

Pôvodný železničný most bol postavený v roku 1883. Mal štvorpoľovú oceľovú priehradovú konštrukciu s rozpätiami polí 60,20 m. V rámci zdvojkoľajenia trate v roku 1907 bola na spoločné podpery umiestnená druhá mostná konštrukcia rovnakého typu.

Starý železničný most bol, tak ako aj mnohé ďalšie, silne poškodený na konci druhej svetovej vojny. V rámci jeho opravy boli použité opravené konštrukcie pôvodného mosta z roku 1907. Vzhľadom na vek konštrukcií z roku 1883 bolo rozhodnuté o ich likvidácii a nahradení úplne novými. Nová konštrukcia bola osadená v roku 1946. Keďže však opravená staršia konštrukcia nevyhovovala únosnosťou, v rokoch 1982 – 1984 bola nahradená taktiež novou.

Foto: Mesto Trenčín.