VIDEO: Unikátna regionálna cesta: Malacky – Rohožník

Borovicové lesy i piesočné duny. Takúto krásnu prírodu si môžete vychutnať cestou z Malaciek do Rohožníka.

Zmodernizovaná cesta je oproti pôvodnej širšia, bezpečnejšia. Okrem dlhšej životnosti sa vyznačuje aj zvýšenou bezpečnosťou jazdy (na vozovke sa nevytvárajú koľaje a viaceré nebezpečné zákruty boli vyrovnané) či nižšími nákladmi na prevádzku a údržbu vozovky. Pri vstupoch do obcí boli na ceste vybudované prvky spomalenia dopravy tzv. „spomaľovacie ostrovčeky“. Zároveň boli na ceste vybudované núdzové pruhy v oboch smeroch. Cesta Rohožník – Malacky je jedinou regionálnou cestou na Slovensku s cementobetónovým krytom a kvalitatívne prevyšuje úroveň väčšiny ciest I. a II. triedy na Slovensku.

Projekt modernizácie sa začal v roku 2018 a dokončený bol v septembri 2019. Vďaka kvalitnému a modernému povrchu bude životnosť pri plnom zaťažení (vrátane kamiónovej dopravy) viac ako 30 rokov. Výstavba bola financovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Realizátorom bol Bratislavský samosprávny kraj (BSK).