Po stopách nedokončenej železničnej trate Plavecký Mikuláš – Jablonica

Viedenskou arbitrážou prišlo Slovensko a značnú časť územia, na ktorom sa nachádzali aj železničné trate. Spojenie hlavného mesta Bratislavy so severnou a východnou časťou krajiny bolo možné len cez Leopoldov. Preto sa vláda rozhodla, že postaví novú železničnú trať, ktorá pôjde cez Zohor, Plavecký Mikuláš až do Jablonice.

Výstavba približne 14-kilometrového úseku z Plaveckého Mikuláša do Jablonice sa začala v roku 1943. Aj takmer po osemdesiatich rokoch môžeme v teréne vidieť násypy a mosty.

Ukončenie stavby sa predpokladalo v roku 1947. Do skončenia vojny sa zrealizovalo približne 40 % zemných prác a premostení vodných tokov. Ešte aj po vojne v roku 1945 vo výstavbe pokračovalo. S prihliadnutím na stanovisko ministerstva obrany, že trať nie je z hľadiska obrany štátu potrebná, boli stavebné práce definitívne zastavené 30. apríla 1949.

Pozrite si video, ktoré som natočil spolu s kolegom Lacom Findlom vo februári 2022.