Parkovanie v Bratislave: Výsledky prieskumu

Skúsenosti s parkovacou politikou a názory na jej zavedenie.

Zber dát: 21.3. – 29.4. 2022
Počet respondentov: 1018
Metodika: Online dotazník
Demografia: Obyvatelia Bratislavy, používatelia áut

Používanie osobného automobilu

Obyvateľov hlavného mesta sme sa pýtali koľko áut vlastnia ako často ho využívajú a na aký účel.

Koľko áut máte vo vašej domácnosti?


Aké vozidlo máte?


Ako často využívate auto?


Na aký účel najčastejšie používate auto?
(viacero možností)


Skúsenosti s regulovaným parkovaním

Mestský parkovací systém s názvom Bratislavský parkovací asistent (PAAS) začal platiť v Bratislave od januára 2022 v prvých troch regulovaných zónach – v Petržalke (Dvory 4), v Novom Meste (Tehelné pole) a v Rači (Krasňany). Aké sú skúsenosti šoférov?

Počet voľných miest po zavedení regulovaného parkovania PAAS


Skúsenosti s registráciou do systému PAAS


Registračný poplatok


Odporúčate zaviesť regulované parkovanie aj v iných lokalitách Bratislavy?


Názory na zavedenie regulovaného parkovania

Odpovede obyvateľov, ktorí dosiaľ nemali zavedené regulované parkovanie.

Parkovanie pred vašim domom


Na akom mieste pri dome parkujete najčastejšie?


Čo očakávate od regulovaného parkovania?
(viacero možností)


Súhlasíte s nasledovným výrokom?


Súhlasíte, aby bolo regulované parkovanie zavedené aj v okolí vášho domu?


Ak regulácia parkovania zvýši počet voľných miest na parkovanie, koľko eur mesačne ste ochotný(á) za to platiť mestu?


Výsledky prieskumu si môžete stiahnuť aj vo formáte PDF.

Nestihli ste sa zapojiť do prieskumu? Stále máte možnosť. Kliknite SEM.