Osobnosti Bratislavského kraja

Ani zďaleka neplatí rovnica, že čím viac je niekto na stránkach novín, tým väčšia osobnosť to je. V živote to neraz býva práve naopak. A preto sa vždy teším, že existujú také podujatia ako odovzdávanie ocenení osobnostiam Bratislavského kraja.

Toto sú skutočné osobnosti. Ľudia, ktorí pomáhajú okoliu, svojím talentom či schopnosťami. Robia dobré meno regiónu, alebo nezištným či odvážnym činom pomohli niekomu, kto bol v núdzi.

Za rok 2021 sme ocenili osobnosti z oblasti kultúry, športu, vzdelávania, vedy, zdravotníctva či sociálnej starostlivosti.

Toto podujatie má ešte jednu dôležitú osobitosť. Organizuje ho náš odbor komunikácie a propagácie Bratislavského samosprávneho kraja v spolupráci s našimi strednými školami a kanceláriou predsedu BSK. Som veľmi hrdý na to, že mám také skvelé kolegyne a skvelých kolegov, ktorí sa podujatia zhostili s takou profesionalitou, že by sme vedeli konkurovať aj renomovaným eventovým agentúram. Scenár, marketing, foto, video, organizácia, logistika, moderovanie, vývoj webových aplikácií, sociálne siete, články, komunikácia s médiami… Všetko “in house.” Ďakujem, som na vás hrdý!

Tento rok nám podujatie spríjemnila svojou hudbou Mária Čírová s úžasným doprovodom mladých talentov z tanečného konzervatória.

Oceneným srdečne blahoželám!