Legendárna Slovenská strela v Bratislave

Toto je ozajstná legenda československých železníc! A to nielen kvôli svojmu vzhľadu, ale aj vďaka vysokému výkonu (na tú dobu obdivuhodných 148 km/h) a originálnemu technickému riešeniu. Vlak jazdil na trati medzi Prahou a Bratislavou a trasu zvládol za 4 hodiny a 16 minút.

Motorové vozne radu M 290.0 boli vyrobené iba dva a zachoval sa len jeden. Aj ten bol ešte donedávna vo veľmi zlom technickom stave.

Slovenská strela prešla nedávno kompletnou rekonštrukciou. Dalo by sa povedať, že bola rozobratá do poslednej skrutky a veľká časť dielov bola úplne nanovo vyrobená. Za zmienku stojí aj samotný interiér. Motor sa po bezmála deväťdesiatych rokoch od výroby rozozvučal opätovne minulý rok. V piatok 1. júla a v sobotu 2. júla ste si túto legendu železníc mohli pozrieť v plnej kráse v bratislavskom Múzeu dopravy.

Motorové vozidlá radu M 290.0 vyrobili kopřivnické závody Tatra, a.s. v roku 1936 pre vtedajšie Československé štátne dráhy (ČSD) v počte dvoch kusov. Na vozidlách bol unikátny nielen dizajn karosérie a interiéru, ale predovšetkým elektromechanický prenos výkonu od Jozefa Sousedíka. Vďaka jeho patentovanému systému sa vozidlo rozbieha na elektrický pohon a pri dosiahnutí rýchlosti 82 km/h sa automaticky prepne na čisto mechanický, ktorý je vo vyšších rýchlostiach účinnejší. Obe motorové vozidlá jazdili v bežnej prevádzke rýchlosťou až 130 km/h, pri skúškach dosiahli rýchlosť 148 km/h.

Do pravidelnej prevádzky zaradili ČSD oba vyrobené vozidlá 13. júla 1936. Pridelené boli do výhrevne a domovskej stanice Bratislava – hlavná stanica a jazdili na motorovom rýchliku „Slovenská strela“ Bratislava – Brno – Praha. Dosahovali priemernú cestovnú rýchlosť 92 km/h (parné vlaky v tom čase jazdili priemerne 68 km/h), pričom spoje boli prvýkrát v histórii ČSD povinne miestenkové. Jazdná doba bola 4 hodín a 20 minút vrátane trojminútového pobytu v Brne.

Počas vojny boli vozidlá odstavené kvôli nedostatku benzínu a vyrážali len sporadicky raz až dvakrát mesačne na udržanie technickej spôsobilosti. Po druhej svetovej vojne slúžili ďalej, pričom zaujímavé je ich nasadenie na vlakoch spájajúcich Prahu s Norimbergom počas trvania Norimberského procesu s vojnovými zločincami, kam vozili našich zástupcov.

Na konci 40. rokov boli vozidlá vedené ako tzv. vládna záloha av 50. rokoch už mnoho kilometrov nenajazdili. Vozidlo M 290.001 bolo vyradené v roku 1953 a po požiari zlikvidované. Vozidlo M 290.002 bolo vyradené v roku 1960 a v rovnakom roku došlo k jeho odovzdaniu podnikovému múzeu Tatra v Kopřivnici.

Oprava unikátneho motorového vozidla z roku 1936 sa začala v auguste 2018 a trvala tri roky.

Zdroj: slovenska-strela.cz