Modernizácia železničného uzla Bratislava-východ

Železničná doprava je dobrou alternatívou k preťaženým cestám. Ak cestujete vlakom, nestojite v zápche a nemusíte ani hľadať miesto na parkovanie. V neposlednom rade, cestovanie po železnici je aj ekologické.

Železnice Slovenskej republiky predstavili zámer modernizácie železničného uzla Bratislava-východ. Ide o vetvu, ktorá zahŕňa 25 kilometrov tratí od Hlavnej stanice po Raču, Vajnory a Nové Mesto.

Projekt má priniesť lepšiu dostupnosť staníc, vyššiu rýchlosť vlakov, ale aj nové železničné zastávky v Krasňanoch a na Rendezi. Vzniknúť majú aj mimoúrovňové križovania ciest a železničných tratí.

Viac vo videu: