Fontána Družba na Námestí slobody ožila

Toto je veľká vec! Po šestnástich rokoch chátrania sa do fontány vrátila voda.

Klenot Bratislavy na námestí Slobody. Aj takto by sme mohli pomenovať Fontánu družba. Postavená bola v rokoch 1979 až 1980. Pozostáva z bazénu a deväťmetrovej plastiky lipového kvetu s hmotnosťou 12 ton. Priemer má 45 metrov. V minulosti bolo v bazéne až 2000 kubických metrov vody.

Kvôli sústavnému zatekaniu z dôvodu nedostatočnej údržby po roku 1989 boli technologické a elektrické zariadenia, ako aj hydroizolácia bazéna, značne poškodené. Od roku 2007 bola fontána mimo prevádzky.

Až dodnes (24. 6. 2023).

Hlavné mesto Bratislava v roku 2021 začalo komplexnú rekonštrukciu nielen fontány, ale aj námestia Slobody. Ukončilo ju v júni 2023.

Skladám obrovskú poklonu všetkým, ktorí sa o znovuoživenie tohto unikátneho diela a celého námestia okolo fontány pričinili. Bratislava získala majestátny verejný priestor, ktorý dovolím si povedať, nemá široko-ďaleko obdobu.