150 rokov železničnej trate do Banskej Štiavnice

V roku 1870 sa začala stavať úzkorozchodná železnica z Hronskej Dúbravy s rozchodom 1000 mm. Stavba trate bola dokončená 2. augusta 1873 a po technicko-policajných prehliadkach uvedená do prevádzky ako prvá verejná úzkorozchodná parná železnica vo vtedajšom Uhorsku.

Prejdenie vzdialenosti viac ako 20 kilometrov trvalo približne hodinu a pol.

Parný vlak, ktorý datiaľto premával, dostal pomenovanie „Štiavnická Anča“, ktoré sa doteraz lokálne používa na označenie vlakovej súpravy premávajúcej na tejto trati.

S príchodom druhej svetovej vojny vznikla potreba trať prebudovať na širší rozchod – 1435 mm. Výstavba sa začala v roku 1943, ukončená bola v roku 1949. Na stavbe pracovalo až 47 162 mladých ľudí, aj preto sa volá trať mládeže.

150. výročie spustenia trate Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica sme si 11. 6. 2023 pripomenuli jazdou nostalgickým vlakom „Hurvínek“ a „Dvašesťdvojka.“

Pozrite si video:

Fotogaléria