Výstavba električkovej trate v Petržalke (september 2023)

Najvýznamnejšou udalosťou posledných týždňov bol dátum 19.9.2023, kedy bola realizovaná 18-hodinová nepretržitá betonáž mostného objektu pri Farskom kostole Svätej rodiny. V ďalšej fáze sa dokončí debnenie a následná betonáž trámov, v ktorých sú taktiež umiestnené predpínacie laná. Jedná sa o tzv. predpätý most, čo znamená, že po dokončení ďalšej betonáže a nábehu požadovaných pevností betónu sa budú laná predpínať a následne injektovať, aby boli chránené pred koróziou.

Pozrite si video:

Okrem betonáže tohto mosta prebiehajú práce na celom koridore stavby. Na druhom, združenom moste na Rusovskej ceste, sú už zabetónované všetky dilatačné celky na oboch mostných oporách. Osadené sú aj prvé oceľové nosníky. V tomto úseku boli tiež realizované prípojky nízkeho napätia na budúce automaty na cestovné lístky a informačné tabule na zastávkach. Na Jantárovej ceste, v úseku od Lietavskej po Betliarsku, boli búrané staré cestné komunikácie. Neďaleko na Tematínskej ulici prebieha jej rozširovanie, keďže čoskoro bude slúžiť ako dočasná prístupová trasa do zdravotníckeho strediska.

Pri obratisku Janíkov dvor začala výstavba električkového depa. Súčasťou projektu bude zázemie pre odstavenie 12 električiek v hale pri obratisku, čo by malo postačovať pre potreby nočného parkovania električiek potrebných na ranné výjazdy z Petržalky. Hala bude mať 4 koľaje, každú s užitočnou dĺžkou 100 metrov a vykonávať sa v nej bude ľahká údržba, napríklad čistenie interiérov.

Na celej stavbe prebiehajú zemné práce, navážanie štrkodrvy, výkopy a kladenie potrubí, začína sa aj s testovaním prvých spodných dosiek pevnej jazdnej dráhy, ktoré sú súčasťou električkového zvršku.

Video: Michal Feik
Natočené: 20.9.2023
Hudba: Scott Buckley – In Dreams
Zdroj informácií: Petržalská električka
Ďakujem Hlavnému mestu Bratislava za zábery z betonáže mosta pri Farskom kostole Sv. rodiny