Výstavba električkovej trate v Petržalke (október 2023)

Na stavbe aktuálne prebiehajú práce na električkovom zvršku, konkrétne na spodných doskách pevnej jazdnej dráhy. Prebieha príprava na betonáž trámov na mostnom objekte pri Farskom kostole Svätej rodiny. V najbližšej dobe sa začne s realizáciou oporných múrov.

Na združenom moste na Rusovskej ceste sa osádzajú oceľové nosníky, prebieha spätný zásyp opory mosta, predmontáž oblúkovovej časti nosnej konštrukcie, ktorá bude osadená na opory v celku. Skoro po celej dĺžke trate sa osádzajú stĺpy trakčného vedenia. Na ostatných častiach stavby naďalej prebiehajú práce na električkovom spodku, ukladanie káblovodov a káblových šácht, realizujú sa zvyšné prekládky inžinierskych sietí.

Na konci úseku v Janíkovom dvore sú osadené oceľové stĺpy na hale dennej kontroly. Začalo sa s prípravnými prácami na objektoch pod mostom na Panónskej ulici, kde sa začne so špeciálnym zakladaním schodísk.