Diaľničná križovatka D1xD4 a jej prestavba. Rozširovanie diaľnice D1. Marec 2024

Na stavbe sa začalo budovanie nových náhradných vetiev. Tie budú najskôr slúžiť pri presmerovaní tranzitu počas dvíhania, modernizácie a rozširovania D1 a neskôr to budú plnohodnotné vyraďovacie vetvy z D1 na križovatku D1/D4.

ČO SA BUDE DIAŤ ĎALEJ?

  • Od 12.3. je pre dopravu uzatvorená miestna cesta, ktorá spája cestu I/61 s Čiernou Vodou, miestnou časťou Chorvátskeho Grobu.
  • Od 16.3. od 22:00 začnú demolačné práce na moste nad D1 na Triblavinskej ceste.
  • Demolačné práce si vyžadujú uzatvorenie úseku diaľnice D1 počas niekoľkých hodín – je to pre bezpečnosť motoristov nevyhnutné, most sa totiž nachádza nad D1. Most na Triblavinskej ceste je v havarijnom stave a po demolácii umožní rozšírenie telesa diaľnice D1. Po zbúraní mosta sa začne s prípravou výstavby nového mostu nad diaľnicou v zmysle nových parametrov.
  • Od 17.3. odštartujú niekoľkomesačné práce na rozširovaní D1. Práce sú plánované tak, aby sa minimalizoval dopad na premávku. Počas prác na rozšírení diaľnice ostane zachovaný počet jazdných pruhov, ale dôjde k ich zúženiu a zníženiu maximálnej povolenej rýchlosti na 80 km/hod.
  • V smere BA – ZA bude obmedzená doprava medzi kilometrami 13 a 16.
  • V smere ZA – BA bude obmedzená doprava medzi kilometrami 17. a 13.