Železnica Piešťany-Vrbové odchádza do histórie. Nahradí ju cyklotrasa

Rok 2024 je definitívne posledný rok existencie miestnej železnice medzi Piešťanmi a Vrbovým. Trať bola dlhé roky nevyužívaná a nahradí ju cyklotrasa. Pozrite si video, ktoré zachytáva okamihy doslova pár hodín predtým, ako trať definitívne odíde do histórie.

HISTÓRIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

Výstavba trate začala ešte pred prvou svetovou vojnou, v roku 1905. K otvoreniu trate došlo 27. októbra 1906. Pôvodne jej súčasťou bola aj dnes už neexistujúca odbočka Trebatice – Rakovice. Prevádzková dĺžka oboch tratí dosiahla 11,8 kilometra, pričom úsek Piešťany – Vrbové meral 7,9 kilometra a odbočka do Rakovíc 3,9 kilometra. Na túto odbočku sa svojho času v Borovciach napájala úzkorozchodná poľná železnička, ktorá viedla po Horný majer.

Na trati boli tri nákladiská a dve stanice s jednou výpravnou budovou, jedným strážnym stanovišťom a čakárňou, jedným skladom a dvoma nekrytými nákladiskovými rampami. Okrem spomínaných staníc sa tam nachádzali aj zastávky Piešťany predmestie, Trebatice a Krakovany. Trať križovalo 21 úrovňových priecestí bez závor. Trať bola jednokoľajná s maximálnou rýchlosťou 40 km/h

Okrem nákladnej dopravy bola železničná trať využívaná aj na osobnú dopravu. Osobné vlaky dokonca v období 1951 až 1972 premávali aj na odbočke do Rakovíc, ktorá bola pôvodne zamýšľaná len ako trať nákladná.

S nástupom automobilovej dopravy význam trate nenávratne upadal. Dňa 3. júna 1973 bola odbočka v úseku TrebaticeRakovice úradne zrušená a neskôr aj zlikvidovaná. O pár rokov neskôr, v roku 1978 bola na trati Piešťany – Vrbové zastavená osobná doprava. Stále však po trati jazdili vlaky nákladné.

Zaujímavosťou je, že výstavba diaľnice D61 (dnes D1) medzi Bratislavou a Piešťanmi si vyžiadala v polovici osemdesiatych rokoch postavenie železničného nadjazdu aj s príslušnými násypmi približne medzi kilometrami 1,4 až 3,1. Kompletne zrekonštruovaná bola teda trať v dĺžke 1,5 kilometra.

V roku 2003 nastalo zrušenie jedinej stanice na trati – Vrbového. Tým prestali jazdiť pravidelné manipulačné vlaky, čím vlastne došlo k zrušeniu nákladnej dopravy.

Odvtedy bola trať opustená. Z času na čas ožila vďaka nostalgickým jazdám či súťažiam pákových drezín.

Pozrite si video:

CYKLOTRASA ZELENÁ CESTA

V roku 2008 vznikla myšlienka na vznik cyklotrasy, ktorá by bola vybudovaná v koridore železničnej trate. Pôvodne sa posudzovali dva varianty: 1) vedenie cyklotrasy popri trati a 2) v telese trate. Nakoniec najmä kvôli komplikovaných majetkovo-právnym vzťahom bolo rozhodnuté realizovať druhý variant.

Aj keď som veľký fanúšik železníc a vždy mi je nesmierne ľúto keď zanikajú trate, tomuto projektu sa teším. Desiatky rokov trať nemala využitie, chátrala a tak prišla skupina starostov s projektom, ktorý má zmysel. Pre cyklistov vznikne bezpečné spojenie na trase Vrbové – Krakovany – Trebatice – Piešťany. Jazdiť bicyklom po úzkej frekventovanej ceste II/499 je dnes doslova o život.

Skladám poklonu všetkým autorom tohto projektu zo združenia obcí Zelená cesta, ktorí sa dlhé roky borili so všetkými nástrahami, ktoré slovenská legislatíva aj majetkovo-právne vzťahy prinášajú.

Celkovo bude mať cyklotrasa so zónami upokojenia v obciach až 17 kilometrov. Z toho vyše 7 kilometrov bude umiestnených na telese bývalej trate.

Výstavba sa začala 20.2.2024. Projekt by mal byť dokončený už v roku 2024.