Výstavba cyklotrasy Piešťany – Vrbové. Vzniká na bývalej železničnej trati (máj 2024)

Železničná trať z Piešťan do Vrbového desiatky rokov nemala využitie a chátrala. A tak prišla skupina starostov a primátorov s myšlienkou vybudovania cyklotrasy. Vďaka tomu vznikne bezpečné spojenie na trase Piešťany – Trebatice – Krakovany – Vrbové.

Po približne troch mesiacoch od začiatku výstavby je zdemontovaná veľká časť železničného zvršku, dva mosty a začala sa príprava podkladovej vrstvy pre budúcu cyklotrasu.

Po dokončení bude mať cyklotrasa so zónami upokojenia v obciach až 17 kilometrov. Z toho vyše 7 kilometrov bude umiestnených na telese bývalej trate. Projekt by mal byť dokončený na prelome rokov 2024/25.

Pozrite si ako napreduje projekt. Zábery vznikli začiatkom mája 2024.