Železničná stanica Bratislava – Východ

Nákladná zriaďovacia železničná stanica sa nachádza na trati Vajnory –Rača. Do roku 1961 sa volala Bratislava – Východné nádražie, od roku 1951 Bratislava – zriaďovacie nádražie.

Stanica niesla počas Rakúsko – Uhorskej monarchie názov Pozsony – Rendezö, čiže Bratislava – zriaďovacia stanica. Zo slova Rendezö je odvodený aj zľudovelý názov stanice a priľahlej mestskej štvrte „Rendez“.

Vznik zriaďovacej stanice v Bratislave podmienilo prepojenie Považskej železnice s traťou Viedeň – Budapešť v roku 1874, keďže došlo aj k nárastu prepravovaného tovaru medzi týmito traťovými smermi. Takáto stanica vznikla v roku 1883 na spojke Rača – Vajnory ako Bratislavské zriaďovacie nádražie, ktorá sa s rastúcimi nárokmi na dopravu postupne rozširovala. Zriaďovacia stanica mala okrem dopravných a smerových koľají určených pre nákladnú dopravu aj koľaje pre osobnú dopravu. Po prestavbe sa Bratislava východ stala druhou najvýkonnejšou zriaďovacou stanicou v sieti Československých dráh (ČSD). V roku 1980 bolo spádovisko automatizované sovietskym systémom GTSS.

Zriaďovacia stanica Bratislava východ je vlakotvorná stanica prvej kategórie s vysokou zriaďovacou kapacitou. Na Slovensku je bez konkurencie, vďaka modernému vybaveniu dosahuje zriaďovaciu výkonnosť do 4500 vozňov za 24 hodín.

Osobnú dopravu na tejto stanici zrušili asi v roku 1994 potom, čo tu v pracovných dňoch prestal zastavovať osobný vlak z Galanty. Pre nákladné vlaky z odchodovej skupiny juh vedie koľaj na odbočku Vinohrady nadjazdom nad traťou 120.

Súčasťou stanice je aj rušňové depo vrátane Múzejno-dokumentačného centra ŽSR, v ktorom sa každoročne v prvý júnový víkend od roku 1998 uskutočňuje Celoslovenský zraz historických železničných vozidiel.