Naša domáca modelová železnica

Je to už približne 35 rokov, čo uzrela svetlo sveta táto modelová železnica. Jej autorom je môj otec a je to výlučne analógové prevedenie. Mechanické vypínače, elektromagnetické relé a k tomu nespočetné množstvo káblov zapojených do logickej schémy.

Obdivuhodné je, že aj po toľkých rokoch stále funguje. Prostredníctvom ovládacieho panelu si môžete nastaviť vlakovú cestu a automaticky sa tomu prispôsobia aj farby na návestidlách. Závory sa zatvárajú automaticky a úplnou vychytávkou sú ručne robená točňa a depo pre lokomotívy.

Mierka je 1:120 (TT) a je to zároveň pekná spomienka na dnes už neexistujúce rušne i vozne ČSD alebo DR.