Výsledky prieskumu: Zmena klímy

Extrémne teploty, sucho, ale aj búrky a povodne. Je zmena klímy spôsobená ľudskou činnosťou alebo je to prirodzený výkyv v živote planéty? Aké riešenia uprednostňujete?

Najdôležitejšie zistenia:

 • Tri štvrtiny respondentov (77,3 %) si myslí, že klíma sa mení rýchlo.
 • Až 85 % pripisuje zmenu klímy ľudskej činnosti.
 • Najväčšími problémami, ktoré ľudia vnímajú, sú sucho, málo zrážok, horúčavy a výkyvy teplôt.
 • Viac ako polovica ľudí (53,7 %) si myslí, že najviac prispievajú k zmene klímy výrub lesov, emisie z dopravy a výroba energie z fosílnych palív.
 • Až 84 % ľudí si myslí, že zmenu klímy dokážeme spomaliť (ale nedokážeme ju zastaviť).
 • Skoro každý sa dôsledky zmeny klímy obáva. Z nich 54 % sa obáva veľmi a 38 % trochu.
 • Viac ako polovica ľudí (55 %) je presvedčených, že tento problém treba riešiť okamžite.
 • Aký prístup proti globálnej zmene klímy uprednostňujete? Každý z nás by mal zmeniť svoje správanie (78,9 %)
 • Najviac respondentov podporuje opatrenia na úrovni miest (54,4 %) a masívnu výsadbu lesov (47,6 %).
 • Opatrenia by mali financovať znečisťovatelia (64,7 %)
 • Čo ste ochotný spraviť vy osobne? Triediť odpad (69,3 %) a nakupovať lokálne produkty (44,9 %).

Prečítajte si tiež:
Zmena klímy nivočí život v mestách. Aké sú riešenia?

Extrémne horúčavy a sucho. Výnimkou nie sú ani veterné smršte, prívalové dažde či požiare. Stromy v júli vysychajú a listy žltnú ako na jeseň. Pribúdajú kolapsy ľudí z tepla. Ak sa ešte pred pár rokmi zdalo, že globálna zmena klímy je problém, ktorý sa nás netýka, štyridsaťstupňové horúčavy nám pripomenuli tvrdú realitu. Čítať ďalej…

Metodika zberu dát:
Forma prieskumu: online dotazník
Demografická štruktúra: obyvatelia Bratislavy a okolia
Vzorka: 287 respondentov
Dátum zberu dát: 24. 7. – 25. 8. 2022