Výstavba petržalskej električkovej trate sa naplno obnovila

Treba otvorene povedať, že súťaž nevyhral zrovna ideálny dodávateľ a tak to pôvodne na stavbe aj vyzeralo. Ani len tristometrový tunel na Janíkovom dvore sa nepodarilo zbúrať. Zvyšok budúcej trate doslova len rozvŕtali. Až by im človek neveril, že tú stavbu vôbec chceli (niekedy) dokončiť. Tak to dopadne vždy, keď sa uchádzač snaží nasilu (špekulatívne?) podliezť cenu.

Do toho prišla globálna ekonomická kríza, vysoká inflácia a tiež narušenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Už-už sa zdalo, že Petržalská električka dopadne rovnako ako metro, ktorého výstavba sa definitívne zastavila v roku 1990.

Ale nie.

Po zložitých rokovaniach primátor Matúš Vallo začiatkom augusta oznámil, že hlavné mesto podpísalo so zhotoviteľom dodatok, vďaka ktorému sa práce znovu obnovia.

Stalo sa.

O tom, aké enormné úsilie musia župani, primátori a starostovia vynaložiť, aby sa rozbehnuté stavby dokončili, sa na verejnosti málo hovorí. Ale malo by sa. Bez akejkoľvek nadsázky, tímu primátora Bratislavy Matúša Valla treba zložiť veľkú poklonu. Za to, že túto mimoriadne dôležitú dopravnú stavbu oživil doslova v stave klinickej smrti.

Ako môžete vidieť vo videu, dnes je na budúcej električkovej trati čulý stavebný ruch.

◾️ Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v okolí križovatky Jantárová cesta – Rusovská cesta.
◾️ Prebieha výstavba dočasnej obchádzkovej trasy cez Chorvátske rameno, ktorá bude slúžiť pre dopravu počas prác v priestore súčasného mostu cez Chorvátske rameno. Na novej obchádzkovej komunikácii je navrhnutý aj chodník, ktorý bude spájať existujúce chodníky a cyklotrasy.
◾️ Začalo sa tiež s realizáciou prác na základových konštrukciách a oporných múroch mostu cez Chorvátske rameno.
◾️ Na pripravovanom mostnom objekte stavby cez Chorvátske rameno pri kostole Svätej rodiny prebieha výstavba pilierov mosta.
◾️ Práce pokračujú aj v lokalite Romanova ul. – Betliarska ul., kde sa vykonáva odstraňovanie náletových krovín, po ktorých sa budú vykonávať zemné a výkopové práce.
◾️ V lokalite Betliarska ul. – Janíkov dvor sa obnovili búracie práce, predovšetkým demolácie pôvodnej železobetónovej konštrukcie nedkončeného depa bratislavského metra z konca 80-tych rokov.
◾️ Na celej stavbe prebiehajú prekládky inžinierskych sietí.

Video: Michal Feik
Vizualizácie: Hlavné mesto SR Bratislava

Viac informácií nájdete na webe:
petrzalskaelektricka.sk

Hudba:
Adventure by Alexander Nakarada
serpentsoundstudios.com
Music promoted by chosic.com
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
creativecommons.org/licenses/by/4.0/