Aká je bezpečnosť cestnej premávky v Rači?

Tragická nehoda na zastávke Zochova vyvolala veľkú diskusiu o bezpečnosti cestnej premávky. Spolu s kolegom Lacom Findlom sme prvý októbrový týždeň priamo v teréne mapovali situáciu na hlavných ťahoch v Rači. Merania prebiehali počas popoludňajšej dopravnej špičky. Tu sú hlavné zistenia.

Krasňany, Pekná cesta

 • Zóna 30 km/h.
 • Priemerná rýchlosť vozidiel je 45 km/h.
 • Najpočetnejšia skupina vozidiel jazdí 41-45 km/h.
 • Máloktoré vozidlo dodržiava predpísanú maximálnu rýchlosť a to i vzhľadom na vysoký výskyt chodcov.
 • Štatisticky významná skupina vozidiel obchádza spomaľovací vankúš jazdou cez druhý pruh.
 • Maximálnu povolenú rýchlosť prekračujú aj cyklisti a kolobežkári idúci z kopca.

Križovatka Račianska – Pekná cesta

 • V špičke nedostatočná dĺžka odbočovacieho pruhu.
 • Priemerne jazdia autá rýchlosťou 55 km/h.
 • Približne pätina vozidiel jazdí rýchlosťou 60 km/h a viac.
 • Takmer v každom cykle vozidlá odbočujúce z Račianskej ulice na Peknú cestu prechádzajú na červenú. Vzhľadom na to, že v tom istom čase už majú protiidúce vozidlá z Peknej cesty zelenú, dochádza často ku kolíziám vozidiel.
 • Nie zriedkavo na tejto križovatke prebiehajú chodci na červenú. Dôvodom je najmä dĺžka červenej na semafóre pre chodcov.
 • Priechod pre chodcov nie je dobre naprogramovaný, chodci musia v strede čakať na ďalší signál, nedá sa prejsť naraz celá šírka cesty. Zároveň tu existuje súbeh zelenej pre autá aj chodcov.


Račianska ulica pri zastávke Černockého

 • Jeden z najnebezpečnejších úsekov v Rači.
 • Široká cesta a dlhý úsek bez svetelných križovatiek “láka” vodičov ísť rýchlo.
 • V úseku sa nachádza veľké množstvo chodcov idúcich z električkovej zastávky a na zastávku.
 • Autá v smere do centra jazdia priemerne rýchlosťou 60 km/h, pričom až polovica šoférov jazdí rýchlosťou 60 km/h a viac! Pri takejto rýchlosti je dráha zastavenia vozidla až 35 metrov a viac. Pri mokrej vozovke 40 metrov a viac.
 • Autá v smere do centra jazdia rýchlejšia ako v smere do Pezinka.
 • Šoféri na priechode pre chodcov zastavujú chodcom len zriedkavo. Väčšinou musia chodci počkať, kým nejde žiadne auto.
 • Pomerne často sa vyskytuje situácia, že ak auto v jednom pruhu zastane, auto v druhom pruhu pokračuje ďalej.

Púchovská ulica (Záhumenice, Drevona)

 • Vzhľadom na blízkosť svetelnej križovatky a vysokú hustotu premávky v čase špičky je tento úsek o niečo bezpečnejší ako napríklad pri zastávke Černockého.
 • Priemerne tu autá jazdia rýchlosťou 44 km/h.
 • Štatisticky významná skupina vodičov dáva prednosť chodcom na priechode. Určite viac ako pri zastávke na Černockého.


Východné, Dopravná ulica

 • Nedávno boli pri zastávke Na Pasekách osadené spomaľovacie vankúše.
  Na časti cety sa nachádza značka maximálna povolená rýchlosť znížená na 40 km/h.
 • Stacionárny radar je osadený, ale nefunguje
  Vzhľadom na hore uvedené aj úzku kľukatú cestu väčšina vozidiel jazdí do 50 km/h.