Najkrajšia električková trať v Európe?

Atraktívna trasa, moderné architektonické prevedenie aj zaujímavé technické riešenie.

Neviem, či je naozaj najkrajšia, ale u mňa je to určite horúci kandidát. Úhľadne ukrytá v malom, ale krásnom meste Tours vo Francúzsku na dolnom toku rieky Loiry.

Jej dĺžka je 14,8 km a celkovo má 29 zastávok. Keď sa postavíte na most, môžete vidieť ako trať stúpa do kopca. Až mi to trošku pripomenulo San Francisco. Prechádzajúc po električkovom moste Pont Wilson sa vám naskytne nádherný výhľad na rieku Loire.

Celá ulica, kadiaľ električka vedie, je vydláždená bielou dlažbou, absolútne bez bariér. Iba v mieste električkových zastávok sa trať mierne zvažuje smerom nadol, aby vznikla nástupná hrana, vďaka ktorej môžete v úrovni terénu nastúpiť do vozidla.

Okrem krásy mesta a architektúry, ktorou trasa prechádza, sú zaujímavé aj samotné vozidlá električiek. Vozidlá majú „zrkadlový“ vonkajší plášť, ktorý je navrhnutý tak, aby odrážal okolité mestské prostredie. Nápadné sú aj svietiace pásy bielych predných a červených koncových svetiel v plnej výške zarovnané s koľajnicami na oboch koncoch každej súpravy.

Technické riešenie bez trolejov

Cez historickú centra mesta je trať postavená bez trolejového vedenia, pričom sa využíva vlastný systém pozemného napájania spoločnosti Alstom („APS“, ktorý sa používa aj v mnohých ďalších francúzskych mestách). APS je v podstate „tretia koľajnica“ zapustená do zeme, ktorá prenáša výkon iba vtedy, keď je pokrytá celou dĺžkou električky. Tým sa zaisťuje, že nehrozí riziko neúmyselného zranenia ľudí alebo zvierat elektrickým prudom. Vozidlá sú vybavené štandardnými zberačmi, ktoré sa využívajú v rámci prímestských vonkajších úsekov trasy.

Zaujímavosťou sú aj semafóry na križovatkách trate s cestami pre automobily. Červená sa rozsvieti len vtedy, keď prichádza električka. Inšpiratívne technické a bezpečné riešenie, ktoré by bolo určite vhodné aj do Bratislavy.