Výstavba električkovej trate v Petržalke (marec 2023)

Predĺženie električkovej trate od súčasnej konečnej zastávky Jungmannova po zastávku Janíkov dvor je jedným z najväčších dopravných projektov v Bratislave za posledné roky.

Zásadnú zmenu v cestovaní prinesie 3,9 km novej trate, ktorá rozšíri kapacitnú verejnú hromadnú dopravu naprieč Petržalkou a efektívnejšie prepojí najväčšie slovenské sídlisko s centrom mesta.

Čo je na stavbe nového?

🟡 Na Kutlíkovej ulici nové štvorprúdové cestné premostenie Chorvátskeho ramena. Bezpečnejšie a logickejšie ako súčasný “lievik”. Tu realizuje zhotoviteľ veľkopriemerové pilóty, ktoré budú súčasťou základov nového mosta. Bezprostredne po vyhotovení vrtu prebehne uloženie betonárskej výstuže a samotná betonáž pilót.

🟡 Za zastávkou Jungmannova sa postupne pracuje na odstraňovaní násypu pôvodnej komunikácie a premostenia Chorvátskeho ramena na Rusovskej ceste, čomu predchádzalo zložité odstraňovanie pôvodných inžinierských sietí.

🟡 Pokračujú tiež práce na mostných objektoch. Na moste pri Pápežskej lúke bude pokračovať armovanie a betonáž podpier.

🟡 Prebiehajú zemné práce na násypoch pod električkovou traťou.

🟡 Začínajú sa práce na stavebnej častí meniarní, ktoré budú slúžiť na napájanie trolejových vedení elektrickým prúdom.